Toiminta

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi jäsenyhdistys


1) käy paikallisneuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniä koskevien palvelussuhteen ehtojen, työympäristön ja työolosuhteiden parantamisesta, tekee näitä koskevia esityksiä, antaa lausuntoja ja ryhtyy muihin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin jäsentensä asemaa, oikeuksia, velvollisuuksia ja tehtäviä koskevissa tai muissa jäsenille tärkeissä yhteisissä asioissa,
2) edistää säännön 2 §:ssä tarkoitettujen henkilöiden järjestäytymistä Jytyn jäsenyhdistyksiin,
3) järjestää kokouksia, koulutus-, neuvottelu- ja esitelmätilaisuuksia, harjoittaa jäsenyhdistyksen ja Jytyn tarkoitusperiä selvittävää tiedotustoimintaa sekä jäsenten neuvontaa jäsenten edunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä,
4) pitää yhteyttä muihin Jytyn jäsenyhdistyksiin,
5) edustaa jäseniään yhteisissä asioissa,
6) järjestää jäsenilleen tilaisuuksia keskinäiseen kanssakäymiseen, virkistykseen ja liikuntaan sekä
7) edistää hyviä neuvottelusuhteita jäsentensä työnantajiin.

 

Hallituksen jäsenet ja yhteystiedot

 

PDF-tiedostohus-organisaatio-2022.pdf (49 kB)
PDF-tiedostohus_organisaatio_2021.pdf (48 kB)
PDF-tiedostoHUS Organisaatio 2020.pdf (89 kB)
PDF-tiedostoHUS Organisaatiohierarkia 1.7.2019.pdf (194 kB)
PDF-tiedostoHUS organisaatiokaavio 2018.pdf (68 kB)
PDF-tiedostoHUS organisaatiokaavio 2017.pdf (19 kB)
Vuoden 2017 alusta on kaksi uutta HYKS-tulosyksikköä: HUS-Kuvantaminen ja HUSLAB - molemmat olivat vielö 2016 liikelaitoksia.