Historia

 

Toiminta alkoi jo 1960-luvulla ja 1970-luvun alussa toimimme Kuntayhtymäin virkamiesyhdistyksen (KYVY) alaosastona, kunnes 22.4.1981 rekisteröidyimme Sairaalan viran- ja toimenhaltijat SVT ry nimiseksi yhdistykseksi. 

Seuraavan kerran yhdistyksen nimi muuttui 11.11.1999 KVL – HYKS ry:ksi ja JYTY – HYKS ry:ksi nimi muutettiin 20.1.2006 sen jälkeen kun Kunnallisvirkamiesliitto vuonna 2004 oli muuttanut nimensä Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:ksi.

Nykyisen nimen kirjoitusasun Jyty HYKS ry päätettiin 25.11.2010 yhdistyksen syyskokouksessa.

Historiaa selvitellään ja päivitettään jatkuvasti, eli tarina jatkuu...