Kevät- ja syyskokoukset

 

Jäsenyhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevät- ja syyskokous. Lisäksi jäsenyhdistys voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen tarvittaessa hallituksen kutsusta tai jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänivaltaisista jäsenistä sitä nimetyn asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Kevätkokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain toukokuun loppuun mennessä

Syyskokous, jonka tarkemman ajan ja paikan hallitus määrää, pidetään vuosittain syys-joulukuussa.