Luottamusmiehet 1.1.2021-31.12.2024

Päätoimiset pääluottamusmiehet, yhtymätason neuvottelijat (HYVTES, SOTETES)   päiv. 1.6.2023

HUS Runkopalvelut/Monipalvelualue 2, Osastonsihteeripalvelut 1/Jari Simosen alue,
HUS Diagnostiikkakeskus ja Konsernipalvelut: Henkilöstöpalvelut ja Talouspalvelut, Tietohallinto, Tilakeskus

Pääluottamusmies (koordinoiva) Anne Siivonen, p. 050 427 0230  anne.siivonen@hus.fi  tai jyty.paaluottamusmies@hus.fi Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS
 

HUS Konsernipalvelut: Apteekki, Runkopalvelut/Monipalvelualueet 1, 3-5, Osastonsihteeripalvelut 2 /Emilia Jetsosen alue ja Työterveys

Pääluottamusmies Tuuli Urpela, 040 746 1238 tuuli.urpela@hus.fi  tai jyty.paaluottamusmies@hus.fi  Tynnyrintekijänkatu 1 C 5. krs, PL 782, 00029 HUS
 

TVA valmisteluryhmät ja TVA koordinaatioryhmä, Yhteistoimintakokoukset (muu kuin edustuksellinen) ja
Määräaikaistarkastelut: Anne Siivonen, Tuuli Urpela ja Anneli Keskinen

 

Luottamusmiehet (muilta kuin alla mainituilta alueilta yhteys pääluottamusmiehiin)

 

Meilahden kampus            Varapääluottamusmies ja yhtymätason neuvottelija
Anneli Keskinen, p. 050 4287191, anneli.keskinen@hus.fi   

 

Tuloalueet 1-5                   Luottamusmies Nette Mattila, p. 050 427 2840, nette.mattila@hus.fi
HYVTES 01TOI060

 

Konsernipalvelut/             Luottamusmies Tarja Rättö, p. 050 4270862, tarja.ratto@hus.fi 
Hankinnat   

 

Konsernipalvelut/              Luottamusmies Arja Partanen, p. 050 5644876, arja.partanen@hus.fi
Henkilöstöpalvelut

 

HUS Diagnostiikkakeskus Luottamusmies Taija Huittinen, p. 050 4640236, taija.huittinen@hus.fi
HUSLAB-talo

 

Runkopalvelut                   Arkistointi- ja aulapalvelut (monialapalvelut 1)

Luottamusmies Aila Julkunen, p. 050 428 8007, aila.julkunen@hus.fi
 

Jorvin ja Espoon sairaalat

Luottamusmies Toni Ohvo, p.040 671 7443, toni.ohvo@hus.fi

 

Osastonsihteeripalvelut: palvelusuunnittelijat/palveluvastaavat

Luottamusmies Tarja Lindfors, p. 040 190 5317, tarja.lindfors@hus.fi

Luottamusmies Emmi Sjöholm, emmi.sjoholm@hus.fi

 

Aila Julkusen, Tarja Lindforsin ja Toni Ohvon vara

Varaluottamusmies Kirsi Käppi, p. 050 341 1554, kirsi.kappi@hus.fi                    

 

Psykiatriakeskus, Laitoshuolto

Luottamusmies Jukka Tanninen  jukka.tanninen@hus.fi

 

HUS Kiinteistöt Oy            Pääluottamusmies Rauno Tikkanen, p. 050 428 7728, rauno.tikkanen@hus.fi

i