Yhdistys

 

Jyty HYKS ry toimii Jytyn paikallisyhdistyksenä, jonka tarkoituksena on koota HUS-Kuntayhtymän palveluk­sessa olevat henkilöt yhtei­seen ammattijärjes­töön, ja siten valvoa jäsentensä ammatillisia ja taloudelli­sia etuja, vaikuttaa jäsentensä yhteiskunnallisen asemaan ja oikeuksien kehitykseen sekä edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan, yhteistoi­mintaansa ja keskinäistä vastuuntuntoansa.