Tietoa jäsenyydestä

Jäsenrekisterin tietoihin pohjaavat työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusedut, maksuton oikeusapu ja muut jäsenedut.

Pidä yhdistys ajantasalla muutoksista: jäsenmaksutapa, työnantaja, nimike tai palvelussuhde. Ilmoita, kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies-, siviilipalvelu, ulkomaillaolo, sairausloma, työttömyys, eläkkeellä, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä tai liittoa.

Jässäri on jäsenen omien jäsentietojen tarkasteluun ja päivittämiseen tarkoitettu verkkopalvelu, jonka avulla voit tehdä muutoksia omiin yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi.

Jyty HYKS ry:n jäsenmaksu 1.1.2022 lukien on 1,32 % 
Jäsenmaksu lasketaan ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.  

Euromääräinen jäsenmaksu vuonna 2022 on 5,00 euroa

Opiskelijan jäsenmaksu vuonna 2022 ei opiskelijajäseniltä peritä jäsenmaksua

Kannatusjäsenen vuotuinen jäsenmaksu vuonna 2022 on 40 euroa

Eläkkeelle jäävä jäsen voi jäädä kannatusjäseneksi, mikäli haluaa lehden ja kalenterin sekä osallistumisoikeuden yhdistyksen virkistystapahtumiin.

HUOM! 
Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen!

Onko Sinun työelämän edunvalvontasi osaavissa käsissä, vai uskotko olevasi oman onnesi seppä ja pystyväsi itse hoitamaan parhaiten myös työsuhdeasiasi työnantajan kanssa? 

Mikäli vastauksesi on ei tai mikäli nykyinen edunvalvoja ei vastaa tarpeitasi niin ota yhteyttä jyty-hyks@hus.fi

Jytyläisenä sinulla on

  • Palkka ja muut työsuhdeasiat hoidossa
  • Luottamusmiehen palvelut ja tuki työpaikalla
  • Oikeusturva ja ilmainen oikeusapu
  • Työsuhdeneuvonta
  • Työttömyysturva lomautus- ja työttömyystilanteessa
  • Pienempi jäsenmaksu kuin monissa liitoissa
  • Parempi vakuutusturva kuin monissa liitoissa

 Lisää jäseneduista

 Työttömyyskassa turvaa

​Ansiopäivärahaoikeus on työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimisto)ilmoittautuneella työttömällä työnhakijalla, joka täyttää jäsenyysehdon ja työssäoloehdon.

Jäsenyysehto täyttyy, kun henkilö on ollut kassan jäsenenä 26 viikkoa ja  maksanut jäsenmaksut.

Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on jäsenyysaikana 28 lähinnä edellisen kuukauden aikana ollut 26 kalenteriviikkoa työssä, jossa työaika on ollut vähintään 18 tuntia (tuntiopettajilla 8 tuntia) kalenteriviikossa ja palkkaus ollut työehtosopimuksen mukainen. Mikäli alalla ei ole työehtosopimusta, kokoaikatyön palkan on oltava vähintään 1 187 € kuukaudessa.