KOKOUSKUTSU: Jyty HYKS ry:n kevätkokous 29.5.2023 klo 16.00

11.5.2023

Arvoisa yhdistyksen jäsen

Jyty HYKS ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään maanantaina 29.5.2023 kello 16.00 Siltasairaala 3.krs, SH3 STB 3.034 (Siltasairaalan ruokalan sivustalla)

Sääntömääräisinä asioina kokouksessa

  1. käsitellään hallituksen antama vuoden 2022 toimintakertomus ja päätetään toimenpiteistä, joihin kertomus antaa aihetta,
  2. käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien /  tilintarkastajien lausunto, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
  3. päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä,
  4. päätetään miten kokouskutsut julkaistaan, huomioon ottaen 13 §:n määräykset,
  5. valitaan tarvittaessa jäsenyhdistyksen edustajat ja riittävä määrä varaedustajia Jytyn sen vaalipiirin kokoukseen, johon yhdistys kuuluu,
  6. käsitellään mahdolliset jäsenaloitteet ja hallituksen vastaukset niihin sekä
  7. päätetään muista kokoukselle esitetyistä asioista huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n säännökset 

Tervetuloa


Jyty HYKS ry
hallitus
www.jytyhyks.fi